Durmuşymdan nalap çekemok ahy Il-gün berdiň ,ertir berdiň, şam berdiň Oka diýip ylym dökdüň üstüme Kitap berdiň ,ussat berdiň, nan berdiň Okatdyň ,okapdym , okaryn ýene “Unutma tut” diýen nesihatlaryňy Öwretdiň , görkezdiň halypam güne Nusga bolup aýan eden işleriňi Kem etmediň artyk etdiň elmydam Zar etmän, hor etmän şu günlere çen Men saňa minnetdar ähli zat üçin Gözel berdiň söý diyip soňky deme çen Kimlere mahsus zat diňe soýülmek Kimlere mahsus zat elmydam söýmek Meň üçin bagş etdiň ikisin birden Söýgü berdiň, wepa berdiň, bagt berdiň Şahsy döredijilik

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir