salam agzalar. her kim öz yaşyny yazsa kem bolmazmyka diyip şu temany açaydym.. Men yaşym 21

Köneler, artogrul tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir