dunya inmelerine sebap bolan balalaryny degishli bolan jemgyyete we butin adamzada peydaly bir shahsyyet bolup yetishdirmegi maksat etmekleri ene-atanyn in mohum wezipesidir. munun u.n chagalaryny yashajaklary geljege gora tayyarlamak maksady b.n dini duzgunleri owrenmelerine,beden we ruh terbiyelerine yokary derejede dykgat etmek ene-atanyn borjudyr. chagalaryny girdejilerine mynasyp,halal zahmetinden iydirip geyindirmek,olara garshy soygude,ak yureklilikde ayrylmazlyk ene-ata borchdur. eziz pygamberimiz: "chagalarynyza gowy seredin,olara onat terbiye berin" diyen.chunki ene-ata chagalarynyn onat bolup yetishmeklerinden hem jemgyyete,hem-de allaha garshy jogapkardirler.

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir