agzalar gowumy yagdaylarynyz ? tuweleme sonky dowur dünya osyar, tehnika gulleyar,adamlar kompyuterler ya telefonlar bılen sosyallaşyarlar, gazyet-zurnallar bılen ''hakykatlary'' derwjık owrenıp bılyaler. yone ,sonky dowur 'hak'-yn yerını hukuk aldy, hakykatyn yerını dogry aldy, ynsabyn yerını ynsan aldy, ejabyn yerıne moda geldi, uyat utanyp gızlendı, namysyn bahasy ahlak bazarynda oynap dur, soygı soz bolup galdy, din durmuşdan ayryldy,......... birhili,milli jemgyyet öz işini yerine getirip bilmeyan bolsa ya olaryn işi elinden alynan bolsa yalan söz üçin, töhmet üçin, kemsitmeler üçin ayratyn kazyyetler döredilmeli yaly bolup dur

Köneler, Kuraldyshy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir