“Duyulmadyk” söygüm önrak bolupdy seyle bir waka Asla garaşmandym beyle suteme Sunça wagt gizlapdir men duymandyryn Men gic düşündim eden hatama Yok ol gizlänokdy men gizlenyärdim Onun görejine bakmazdym hiç wagt Emma ol bakanda goreçden geçip Bagş etjek eken egsilmejek bagt Gözleri umman dek duypsuz çunlukdy Saçlary bilinde ,islanim hakdy Gelsede, gitsede, bolsada yakyn Elbetde seslenmek ona ayypdy Goy aýdaly ona seslenmek aýyp Menin uçin beyle sozlemeklik hayp Ozume igenyan , beryan sowaly şol söygüm ücin men, yykylsam tayyp Elbetde diymedim “Men seni soyyan “ Emma men yazypdym ol hakda shygyr Belki dusunendir belki bolsa yok Yone meni weli edipdi shahyr Diyipdi “Shahyrlyk yangyndan baslar” Bu Kerim aganyn uly sozudi Emma meni welin tas shahyr eden Yangyn dal, yalyn dal onun gozudi Dusnuksizem bolsa gutaryan gosgym Dymmak bilen gutaryaryn sozumi Elbetde men size aydanam bolsam Hut on ucin acmandym men yuregimi

Köneler, burguttm tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir