Gyshlarda doñup gitsem, Ýazlarda diñip gitsem, Güýzlere siñip gitsem, Dolanarmyñ, melegim? Setirlem bagryñ ezse, Ýatlamam gözüñ süzse, Söýgim indi 1000 esse, Dolanarmyñ, melegim? Ot bolup, lowlap ýansam, Müshk bolup, ýere damsam, Gaýgydan boldum sañsar, Dolanarmyñ, melegim? Gül bolup, dünýä dolsam, Kül bolup, wah, sowrulsam, Gözümi baky ýumsam, Dolanarmyñ, melegim..?

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir