yzymdan geldiler hemde diydiler hazirin ozunde oynuze yuwur atan demin sanap yatyr dysekde yagdayy agyr sobada yuwurdum oymuze tarap uyam ylgap cykdy yuwas,yuwas,yuwas kakamyn yanynda hazir ejem bar cykyanca garas minutlar gecip dur gije garalyar gapydan jykladym ezizim yatyr yygyrt dusup giden mahriban eller saralan gosary owkalap otyr ajalyn bar zatdan guycludigine has beter ynandym sol gunden beylak yarym asyr bari arkamda duran in beyik dostumy etjekdi helak onyanca esitdim hoslasyk sozun -handulay- diyip gozgandy atam ullakan bir omrun sonky setiri assa-assa bolup baryardy tamam ...onyanca-da ejem cykdy dasaryk beynimisarsdyrdy sar-gara koynek gara bulut kimin yuzume bakdy bir zat pysyrdady... kyndy dusunmek... gara der burapdir gin manlayyny ol kesbi olincam yatdan cykarman kakan yanyna bar seni cagyryar... menimi kaka jan ynha kaka men ha geldinmi oglum goreclerinden dem salym jyklady kicijik yagty azajyk gobsundy yatan yerinden -geldi oydyan oglum hoslasyk wagty ajal toynagynyn astyna dusdum megerem, seyledir kysmatym oglym sonky sozum -agyrtmagyn ejeni agyrtmagyn-sudur wesyetim oglum basga wesyetim yok... yumdy gozlerin garanky buredi jayyn icini car towerek gaytalady wesyeti -agyrtmagyn agyrtmagyn ejeni bulut galnap cagba baslady birden saggyldap baslady jaylan ucegi damjalar hem gaytalady wesyeti -agyrtmagyn agyrtmagyn ejeni dunyanin yuregi hemde geljegi nesillen goreni hemem gorjegi dine adamlan dal tebigatyn hem dine asyrlan dal,her sagadyn hem su gunki diyyani erte diyjegi -agyrtmagyn,agyrtmagyn ejeni

Köneler, imperator1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir