tekepbirden,ogrulykda yetenden, hak yerine galst sozun atandan, gara nebse din-imanyn satandan, enesin-atssyn aldandan gora. bir yaman hatyndan,zaher dilinden, otdan-suwdan,yany haram pulludan, kopdilliden hem-de dili shumludan, ukarany aldap gulenden gora. garrylyk,garyplyk,olum-uchusi, bilmen haysy uly,haysy kichisi, hakyn yazgydynyn bolmaz gachysy, ozaly shum toley bolandan gora. baky gelen yaly dowran surmage, ynsana menzeyar dashdan gormage, dillerim aylanmaz habar bermage, oz namysyn ozi satandan gora. hergiz utanch bolmaz zandy gedemde, aglamak yadymda oynap-gulemde, mammetgurban,herne,yada salamda, gybatdan,tohmetden,yalandan gora. "mammetgurban" bilmen

Köneler, hakykygyz tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir