seni gormek, in uly bagt, seni goremde, duryar wagt, sen men soyyanmi dymmada ayt, kabul edermin, menin sozimi, seni wasp edere, nahili goshgy duzmeli, her demimde, sen adyn tutyp gezmeli, eger gunam bar bolsa, onda bagyshla meni, her goshgymda, menem yatlayan seni, menin bu setirlem, dine senin uchin, men hich hachan, sen yanymdan, gidende gechip, duryar alem, biz bu yerden, hich yere gitmäli, sayrasam bilbil dey, sozim kabul edermin, biz uzaga gidemde, menin bilen gidermin, yekeje gezek, dözmeyär ýurek, seni söymage, kalbymyn nury gerek, men bulashman, sebabi sen yanymda, sen menin duyshumde, sen menin hyyalymda, jan alyjy, senin gozlerin, yitip gidermi, menin soygi sozlerim ya-da belkide, senin gulkinde, seni yatlayan, her adimimde goresim gelse, name etmeli, söyesim gelse, nirä gitmeli menin sonky hatym, hosh onda ezizim, meni hem yatlap dur, dine senin uchin, urar menin yuregim !!!

Köneler, Makintos tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir