Fedor Emelianenko 07.10.2012 beren interwýusynda özùniñ ýene ringa dolanyp geljegini aýtdy we m1 sonky championy daniel cormieri ringa cagyrjagyny aýtdy.Daniel Cormier bu habary e$idende ini zygyrdap gidipdir diýip krospandenlar aýtýar.FEDOR RINGDA hacan ur$jaklaryny intak aýtmadylar basym belli bolar gara$ýas.

Köneler, yalancy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir