Chykdy yarym gije oyden yol yorap ol kalby das.Gor ajayypdyr garanky gijede chyksa kuyas%d%a%d%asol kuyasga baksa her kimgozlerine yash geler.ol kuyas daslasdy menden,gozlerimge doldy yash%d%a%d%apyrkatyndan yyglayyp hakdan wysalyn isterem,Ka basa toprak secip ka goyar men yerge bas%d%a%d%asynama das urmagyndan damja damja aksa ga, Yaradan daldir bu gangan aglayar halyma das%d%a%d%asaralyp ol dan-saher,pas eden dek oz yuzun.nowayynyn solgun yuziedyar kuayas mahrini pas

Köneler, tekegyzytatyana tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir