pelsepeçilere mesele şeýle bir söz tersligi bar: - bir adam gürläp durka "men aldaýan" - diýip biler.ýa da "meniň şu wagtky aýdýanlarmyň hemmesi ýalan"-diýer. eger gürleýän hakykatdanam ýalan sözleýän bolsa onuň ykrary,sözi hakykat bolýa. eger ýalan gürlemeýän bolsa ýene ýalan gürleýän diýse,onda ol ahkykatdanam ýalan gürlän adam bolýa. gysgasy ,bu gürleýäniň ykrary ýalan bolsa sözi çyn,sözi hakykat bolsa ykrary ýalan bolýa? buny nädip çözmeli?

Köneler, turkmenntug tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir