Bilbilem, ahy-zar çekip, Täze gülzardan aýryldym. Gözden ganly ýashym döküp, Söwdügim ýardan aýryldym. Ýara ýarashar sürmeçe, Sypatyn söýlärem ençe, Agzy sheker, lebi gunça, Zülpi garadan aýryldym. Shirin janda ýokdur takat, Jebri onuñ jana rahat, Gashlary pitneýi-apat, Çeshmi hunhordan aýryldym. Aýryldym gunça-gülümden, Syýa saçy sünbülimden, Hosh owazly bilbilimden, Shirin güftardan aýryldym. Däli köñlüm arzymany, Külli gözelleriñ hany, Sekiz jennetiñ bossany, Bakjaly bardan aýryldym. Illeri bar deñli-deñli, Sowuk suwly, ter öleñli, Ili - gökleñ, ady - Meñli, Näzli dildardan aýryldym. Magtymguly, ashyk messan, Bagladym shanyna dessan, Menzilgähi bag-u bossan, Almaly nardan aýryldym. MAGTYMGULY PYRAGY

Köneler, Friendship tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir