mts-de kompdon modem arkaly hasabyñy(balansyñy) görüp bolýamyka? Bilýän bamyka kameeek?jañ gelip gitýä ýöne neçün hasaby görüp bilmeýän!

Köneler, Multyk tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir