Zenit-Rubin Bu gün sagat Aşgabat wagty bilen 17:00-da Sankt Peterburgyň "Petrowskiy" stadionynda, Aleksandr Ýegorowyň eminlik etmeginde ildeşimiz Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylyk edýän Kazan şäheriniň Rubini myhmançylykda Zenit bilen duşuşar. Bu oýun Orsýetiň çempionatynyň 6-njy tury üçin oýnalar. Gurban agamyza üstünlik arzuw edýäs. Geliň çen bilen şu oýna pragnoz goýalyň. Meň prognozym 2-1 Zenit ýeňer. Birinji goly Keržakow salar.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir