Salam hormatly Talyplar.com sahypamyzyň agzalary we myhmanlary. Menem näçe wagt bäri bu ýerlere aýlanmandym. Bu günem Size FIFA-nyň 8-nji awgustda çykaran dünýä futbolynyň ýygyndylarynyň reýtingi bilen tanyş edäýin diýdim. Oraza baýramlaryňyzam kabul bolsun! Hä, ýene bir bellejek zadym Rubinem Spartakdan 2-1 hasabynda ýeňlen eken. Bähbit bolsun.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir