Munun sebabi suwun sowuklygy. Yagny suwun bizin bedenimizin temperaturasyndan (37 gradus) sowuklygydyr. suwun temperaturasy ashaklygy sebapli bizin hem bedenimizi sowadyar. a beden bolsa ozunin hemishelik temperaturasyny saklamalydyr. shonun ucin bedenimizdaki iymitden toplanan energiya, yylylyk energiyasyna owrulyar we tutush bedene yayrap duryar. hut shon uchinem (atiyach energiyanyn azalanlygy sebapli) adam suwdan chykanson ajygyar.

Köneler, handsome1 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir