Aly Muhammet $irazy 1819.njy ýylda dogulyar. Ol 1844.nji yylda yagny 25 ýa$ynda özuni BAB (halasgärin derwezesi) diyip, sonra bolsa taze eyyamy açyjy HALASGÄR MÄTI diyip yglan edyar. Ol gurhanyn yerini tutyar diyip BEYAN atly kitabyny döretdi. Eyran $aýylary tarapyndan ol tersa hökmunde tussag edilyar we sonra 1850.nji ýylda 31 ýa$ynda dardan asylyar. jesedi (takmynan ) Hayf $aherine gecirilyar. Babyn iñ ýakyn $agirdi Huseyin Aly Nury (1817-1892) bagdatda imigrasiyada wagty BEHAYI taglymatyny döredyar. 1863.nji ýylda ol özuni BEHA-ULLA-PYHAMBER diyip yglan edyar. Pyhamberin dörejegini hamana Babyn özi önunden aýdyp gidenmi$. Babylaryn köp bölegi onun taglymatyny kabul edyar. Huseyin Aly Nury Beha ulla öz taglymatyny gurhanyn we beyan kitabynyn yerini tutyar hasaplanyan 'KITABY AKDES' Kitabynda we beyleki eserlerinde beyan edipdir. Behaulla turk häkimiyetleri tarapyndan palestina göcurilyar. 1892.nji ýylda ölyar we AKKO $aherinde jaylanyar.Bu adamyn kitaby we aydanlary esasynda behayi dini ynanjy emele geldi.

Köneler, URGENCLI tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir