bir otagda goyunlar we towuklar bar olaryn umummy ayaklarynyn sany 138 sany a kellelerinin jemi bolsa 53 sany sorag otagda nache goyun we towuk bar? . . ._ _ _ _. . . . . Sekis sany sekizligin jemi müne den 8 8 8 8 8 8 8 8 = 1000 sekizliklerin ortalaryna gerekli znaklary ulanyp mune dendigini subut etmeli? Biljek bolup synanshyp gorun!

Köneler, Koneurgenchli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir