dostlar size bir sorag bar .yöne bu sorag geçen hepdede londonda hem görüldi we angliyan korollyk himiya guramsy bu soragyn jogabyny anyk bilen adama 1000 funt sterlink berjekdigini resmi taydan aytdy.yagny sorag öran yönekey.name üçin yssy suw sowuk suwdan ön donar? kim bilse gowja pul

Köneler, nlo tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir