G7 Ýygnagynda ýygnanşanlar özlerini şeyle tanytdy: ‪1.‬E-Mekdep : Mende hemme Türkmen goşgylary bar. ‪2.‬Mail.ru : Mende hemme Türkmenler bar. ‪3.‬Google : Mende hemme zady gözläp bilersiňiz. ‪4.‬Facebook : Mende hemmäni tanap bilersiňiz. ‪5.‬YouTube : Mende hemme klipleri görüp bilersiňiz. ‪6.‬Internet : Men bolmasam, sizler hiç zat. ‪7.‬Elektrik Togy : Kän mem-menlik etmäň, birden giderin.

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir