Salowmaleýkim hormatly saýtda$lar!!! Hany hany Bu gün talyplar.com bolup futbol oýnalýan ekenä tuweleme... Menä baryp bilmeýänimi alemdarov agzamyza aýdandyryn... Hany onda doganlar size üstinlik arzuw edýän... Bize-de en$allah indiki oýunda oýnamak nesip etsinda... Oýnalyp bolanyndan Soñ kim utdy, nähili geçdi aýdyp geçeweriñ doganlar...

Köneler, Yzganttm tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir