Çilimdendir,çilimden. Sadap di$iñ saralsa, Çilimdendir,çilimden. Öýken-bagryñ garalsa, Çilimdendir,çilimden. Ysy geler ýanyksy, Hakyt bikäriñ kesbi, Puluñ köýse ep-esli, Çilimdendir,çilimden. Alsañ ele gaharda, Keýpiñ bolmaz naharda, Ynjalmasañ säherde, Çilimdendir,çilimden. Ýaman endikdir belle, Akyl bereni diñle, Uçgun dü$se e$igiñe Çilimdendir,çilimden. Däldir sözümiñ bary, Bardyr goýmagyñ täri, Bolýan ýangynyñ ýary, Çilimdendir,çilimden. awtor: Gurbanmämmet Söýünjow.

Köneler, ahmetjan18 tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir