hemmelere salam.yagdaylarynyz gowumy? k.gurbannepesowyn bahar poemasy atly kitabyndaky "atam" goshgusyndaky syry teswirmelek ucin shu temany acayyn diydim.(onki temada milashka92,kamilligetarap agzalar gozlap yordiler shu goshgyny,belki tapandyrlaram,ondada yazayyn diydim,gowy goshgy eken) ajal toweregne guranda duzak, yatypdyr gepleman,yatypdyr uzak. in sonky deminde 1zat pyshyrdap, yylgyranmysh atam yekeje gezek. emma shondan ozal tutush omrunde, bäş müçäň icinde yekeje gezek dishi yylgyrmandyr.sho gezek birden yylgyrdy diyyarler baryna derek. bu hakda agzapdyr onem bir gezek bu gezek yzyny etmekci dowam. onun sebabini bilmandir hic kim, has dogrusy ony biljegem bolman, adamlar ol syry bir doga yaly, yuregnin jubsinde saklapdyr pynhan. sheydip bir asyryun icinden gecip, syrlygna galypdyr ol tasin ahwal. syry bilyan eken dine bir mamam. mamamam eneme beripdir gurrun. enemem ol syry kyrk yyllap saklap oglunyn erkine tabshyrdy bu gun.

Köneler, Turkmenhanymy tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir