Omar Haýýam.özûniñ me$hur "Nowruznama"eserinde atlar hakydaky ýazgylarny $eýle ba$laýa. "dördaýaklylañ hiç biri.atdan has gowy däldir.ol Bütin ot iýijileriñ $asydyr"- diýip ba$laýa soñra pygamberimiz (s.a.w)iñ - "haýyr.atlaryñ alnyna baglanandyr"-diýen sözûni getirip ,dowam edýä...

Köneler, turkmenntug tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir