essalamu aleykumo mähriban agzalar sag aman otyrmysyñyz. geliñ shu yerde gutlaglary ya- da yash toylarda,durmush toylarda aydylyan tostlary yazalyñ. ilki özim bashlayyn artsyn saçagyñyzyñ rysgal-bereketi durmasyn sallançagyñ batly hereketi galkynysh zamanynda bagtyyar yashañ geçsin günleriñiz göýä erteki ilkinji oçurt bolsun saglyk bolar shonda baylyk-beglik soñam bolsun agzybirlik bolmasyn hiç agzyalalyk (durmush toyy üçin) bagtly bolsun yashlarymyz toylar-toya ulashsyn bir- birege ysnyshyp sözleriñiz alyshsyn goy öçmesin hiç haçan ojagyñyzyñ alowy datly bolsun hemishe toylarmyzyñ palowy azyrak içip aragy berk tutalyñ jylowy hemmäñize sag boluñ gowy tostlar aytdyñyz temajygymy jogaplap göwnimi shat etdiñiz allajan hemmäñize uzak ömür ýash bersin saçagyñyzda elmydam halal çörek ash bolsun gatnashyklar galmasyn hemmäñiziñ öýüñize diñe toý diyip barylsyn tapan-tupan zatlarñyz diñe toya sowulsyn köpçilikde adyñyz abray bilen tutulsyn hemmäñize Allajan bagtly durmush yar bolsun saçagyñyzda elmydam iýjek zadyñ bar bolsun çakyshsada badalar göwünler çakyshmasyn Allajan dogan-dogana не даволны bakyshmasyn sizi görende sheytan begenmesin el çarpyp begensin perishdeler agzybirligiñize bakyp!!!!!! gymmatly wagtyñyzy ýitirip okanyñyz üçin sag boluñ.mümkin bolsa sizem öz tostlarñyzy paýlashaýyñ:)

Köneler, pawel tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir