Sizi ýetip gelen Nowruz baýramy bn tüýs ýüregimden gutlaýaryn. Gutlamak bn size bahar bägullerine bürenen türkmen topragy ýaly owadan durmu$, bahar çagbasynyn damjalary ýaly köplukde bagt arzuw edýan. Hormatlamak bn Y.Muhammedow!

Köneler, ttmli tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir