Essalam Aleykum talyp dogan-dostlar! Armanda! Men siz blen sheylerak waka paylashayyn diydim. Men her dync guni mecitde Kuran sapak gecyan. Dine men dal kop oglanlar her milletden. Dun sapaga baryp, sapaklarmyzy tagshyryp oylani okajak bolup durkak, mecite bir ors gyz girdide. men yslamy kabul etmane geldim. kim mana yslamy dogry hem doly owredip biler diydi. Mecitin ymamam Alla razy bolsun ondan iki mediresani gutaran. Ylylymy ozune yeterlik bar. Onsan yanky gyzdan soradyk yslamy kabul etmane name sebap boldy diydik. onda ol jogap berdi. men bir musulman oglany soyyan, bilmedim shonsuz durmushum gecmejek yaly. men gyzyklanamda ol gelin edip dine musulman gyz aljak eken. eger shol oglan shol yoldan yoreyan bolsa, shol yol yalnysh daldir. shon yoran yolundan yoresem ozumin armanym yok diydi. Allahym kimi oz yolundan yoretjek bolsa gor sebapcini her yerden getiryar. Biz ushup dogamyzda ol gyzada dowa etdik Allahym oz yolundan yoreyan adamlary kop et. Biz ejiz bendanem azashanlardan eyleme, oz dogry yolundan mahrum etme. soygili pygambermiz Muhammet saw ymmatyndan bolmagy nesip eyle (amin) diyip

Köneler, durmush1 tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir