salam talyplar.com-yň agzalary men siziň bilen ençe wagt bäri agza boljak bolup ýördüm agzalyk ýapylanlygy sebäpli doganymyň üsti bilen talyplara girip, saýtdaky täzelikleri okaýardym, şeýlelikde adminiň kömegi bilen bu gün saýda agza boldum. men bu talyplardaky akylym1989 jigisi indi siz bilen menem öz futbol täzelilerimi, we ş.m habarlarymy paýlaşjakdygyma begenýän. sizden meni hem öz araňyz goşmagyňyzy haýyşt etýän.

Köneler, Futbolfanmr tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir