talyplar.com futbol komandasynyn bombardiri, agzalan jogaplary kanagatlandyrdymy? oylenmek meselede belli bir karara gelip bilenok oydyan. leonardoo, alyp bir gachaymagyn how. oylenmankan yene-de ertirchiler bilen oyun gurnamalymyka diyyan. mirasymyz | 2012-01-31 07:58:37---------------- su sözlerden soň futbol oýnasym gelip başlady mümkin bolsa mirasymyz gürleşip berseňiz.... bizem keýpden çykyp oýnasak....şeýledämi oglanlar ????????? :)

Köneler, leonardoo tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir