salam kursdaşlar, ýagdaýlaňňyz näiliräk? ol nemelaý.. o bara şu klasdaşlaryňy we dost oglanlaryňy hemmesini üýşirip uryp bolýar diýýär, bir usyla bar diýýä, özem kanuna laýyk diýýä diýýä, kim bilýärkä...näme etmeli ütüklejek bolsaň?

Köneler, prezident tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir