Salam talyplar! Haysy yyllardygyna anyk bilemak welin yone gaty ir dowur oydyan bir musulman patsha bar eken, onunam ey goryan yeketak gyzy bar eken onun gyzy bir gaty garyp mashgaladan bolan bir hristyan oglany b.n halashypdyr. Patsha gyzynyn hristyan we garyp oglany saylanyna gaharnam getirmandir gayta olaryn toyuny uludan tutupdyr hem olara sowgat etmek un uly shaher gurdurupdur shaherin adynada giyew diyp at goyupdur. Sheylelikde taryha sinen bu shaher hristyanlan dili aylanmansan yuwash yuwashdan kiyew bolup galypdyr.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir