Salam mahribanlam! Men ozumun otuz yashymyn icinde hickimin gownune degmejek bolup yhlas etdim. Yone menem perishde dalda arasynda gowunleri yykan yerlerimem boldy. Uc gun mundan ozal agzalary hormatlap diyen goshgymdada koplerin adyny tutup bilmamson menden oykelanleri boldy. Meni tankytlanlaram tapyldy yone ynanyn men oz yazyp halka yetiryan zadymy kalbym islani un yetiryan men birine gorunjegem bolamak ya ozumem gorkezjek bolamak. Eger bashym dik bolup gezip yorsem yenede enceme gezek ozunuze bagyshlanan goshgularymy nesip bolsa okarsynyz. Menden oykelanlerden yene bir gezek otunc sorayan meni bagyshlawerin!

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir