Bu ne syrdyr ýaýma ýakyna ýada/Delmirip gelip men gapyña dada/Ýakyp sen örtäp sen salyp sen oda/Duzladyn söz bilen dildiñ dil bilen.

Köneler, Bahbit tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir