Salam talyplar. Bu gun ozalky ishe gatnayan yolum yapylyp ylham seyilgahinin ici b.n gecmishde yitmejek yz goyan shahsyyetlemizin heykellerinin arasyndan pyyada yorap gelyakam G. Ezizowyn heykelnin onunde saklandym shomahal onun ,,mana senin gozlerinden gitme yok'' diyen setirne guwä gecyan yaly hamala diyersin tutush dunyan gozine tarap seredyan yalydy. Onun gozeleri guyz pasly yaly agrasdy. Hemde men entek oz etjek ishlerime yetishmedim diyyan yalydy. Beyik G. Ezizowyn heykelnin alnynda menem joshman durup bilmedim. Necun bize beyle syrly seredyan. Ol gozlerin cunluguna yetme yok. Sen hazirem shol bir pikrin yoredyan. Sana bizin yuregmizden gitme yok.

Köneler, wulkan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir