Men durmu6a gelen yolagcy. Gun gecya ertir gelya wagtymyz boshuna gecya. Adam pahyr öljek wagtam wagt diyip öler wagtyñ gadryny biliñ. Sagat satyn alarsyñ emma wagt welin satyn alyp bolanok, Öý satyn alyp bolar ýöne Ojagy däl. Krowat satyn alyp bilersiñ ýöne düyshi däl. Kitap satyn alyp bilersiñ ýöne akly däl. Doktora pul töläp bilersiñ ýöne Saglygyña däl. Bu durmushy jübiñdäki kagyz cözenok. Bu durmush yeke Hakykata bellidir.

Köneler, sido tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir