Salam hormatly agzalar men şu temany dostluk ady bilen açdym. Geliň bu tema her kim öz dostunyň adyny ýazsyn. Başyny özüm başlaýyn:Meň dostum ependi.A siziňki...

Köneler, Younglord tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir