Sen maňa kimdigiň aýtma, diýme, Ynandyrjak bolma geleniň nirden. Meň özüm bilerin kimdigiň seniň, Hem ýüküňi, köpi haýyrmy, şerden...

Köneler, garypjan tarapyndan 8 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir