resulallah s.a.v soyle buyurdu: “Şüphesiz insanların en şerlileri kıyamet koptuğunda kendiler sağ olan kimseler ve kabirleri mescitler edinen kimselerdir.” Ahmed: 1/305, İbni Huzeyme: 789, İbni Hibban el-Mevarid: 340-341 Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden önceki kimseler kabirleri mescitler ediniyorlardı. Dikkat edin! Kabirleri mescitler edinmeyin. Muhakkak ben onu size yasaklıyorum” Müslim: 532/23 Yine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle dedi: “Allah, kabirleri çokça ziyaret eden kadınlara, oraların üzerine (türbeden) mescit bina eden ve kandiller yakan kimselere lanet etsin.” Tayalisi: 2733, Tirmizi: 1056, Ebu Davud: 3236, Hakim. 1/374, Ahmed. 2/337-3/442 Başka bir hadiste Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Nebilerinin kabirlerini mescitler edinen kavme Allah’ın gazabı şedittir.” Ahmed: 2/246-6/146 Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden önce yaşamış kimselerden salih bir kimse öldüğü vakit onun kabrinin üzerine (türbeden) bir mescit bina eder ve oraya o resimleri nakşeder süslerlerdi. İşte onlar kıyamet günü Allah’ın yanında mahlûkatın en şerlileridir.” Ahmed: 6/55 Görüldüğü gibi kabirlerin üzerine yapılan mescitlerde Allah’a ibadet edenlerin halini mezkûr hadisler bize izah etti. Kabirlerin üzerine yapılan mescit ve türbelerde Allah’a değil de kabirdekilere ibadetlerin hali, konumu nicedir? Bu husus da Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in şu hadisini hatırlamak yerinde olur: “Ey Allah’ım! Kabrimi ibadet olunan bir put yapma!” Ahmed: 2/246

Köneler, artogrul tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir