Her gun dandan oyanyp tamizlenish ishini gechyan,oz jayymyn aynasyny achyp arassa hovadan ginde dem alyan shu gun oyananyma begenip yurekden yylgyryan! Dandan minarada shanyna Allan,chykyan azan seslerinden lezzet alyan.ertir namazyna duryan! Yagshy dilegler edenson ozuni gaty pak duyyan! Oydakiler ve ozum un ertirlik tayyarlap,ejem bn kakamy oyaryan! Olar bn bir sachagyn basyndada oturanymada yylgyryp lezzet alyan. Her gun irden kakamyn " prikoljyklaram " bolya.kakam ishe gidenson ejemi ugradyan son ozumem yygnanshyp okuva gaydyan. Irden mashynda okuva gidip baryarkam shaherin yagtylygyna,hovlugyp baryan bar adamlara seredip azat durmusymdanam lezzet alyan! Okuvda kursdashlarymyn oyunlary hereketleri bn guymenyan gaty gyzykly gechya! Oz talypdygymdan lezzet alyan! Agsamara oye gaydyp gelip,agsama nahar edyan oy ichere seredyan! Pak zahmetin ozem bir lezzet. Ejem gelenson bileje iyip ichip chay ichyas! Gepjagaz eden bolyas oz mahribanymyn yanymdadygy menin un in uly lezzet!nache dashda bolsanyzam, Siz yaly mahriban adamlar bn soz alyshmagam bagtyn bir gornushi, Gije dusenson ak prostinlyja kravadynda uklamak hem lezzet! Bir yerlerde menin ona garashashyshym yaly manada garashyan pak yurekl shazadanyn barlygy hem menin un uly bagt! Belkem ol menin yanymdadyr yone durmusyn bellan oz vagty bardyr,garasyp,govy arzuvlar etmegin ozi hem lezzet! Mahriban adamlar durmusyn lezzetini alyp yasalyn kim bilip dur,belki su gun bizin sonkyja gunumiz? Adamaryn bizi dine pak,guler yuzli yatda saklamagy un elimizden gelenini edelin! Beyik Serdarymyz pahyryn aytmagyna gora : yylgyryn Yylgyrysh adamlarda mahri oyandyrya! Lezzet alyp yashan,in barkis iyyan tagamnyzynam lezzetini bilip iyin. Irden oyanan badynyza aynan onunde durup,size bakyp duran nurana adama,men bagtly bar kynchylykdan gecerin,durmusda yekeje yenjiji bolsa, olam men bolaryn diyip yuzlenin,sonda Hokman onun aly hezretleri bagt,size gulup bakar!

Köneler, myahridjemal tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir