Salam ildeşler! Gowmysyñyz? Gaýrat edip isleneniñ täze salgysyny aýdyp goýweriñ. Öñünden sag boluñ !

Sorag-jogap, Manikarnika tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir