Ozune rowa gormedik zadyny ilede rowa gormegin. Bir adam yagdayy yetenok diyip geymeyan eshiklerini berjek diymeklik yalnyshlykdyr. Sebabi ozune mynasyp gormedik eshigini birine nadip berjek:). Sadaka in gowy zat berilmeli. 10 goynun bar bolsa shonun icinde in gowsuny sadaka berilmelidir Ayagy dowlen oljek bolup yatany sadaka berilmez. Sadakanyn maksady senin yhlasyny gormek. Geymeyan eshiklerin bilen pychaga gelen goyuny garyba berenin bilenem ol sadaka bolmaz. Sebabi shu zatlar sana edilende sen halamayanlygyn ucin illerem halamayar :)

Täzelikler, Jаdygöý tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir