Soňky wagtda taze açylyan saytlara kan üns hem beremokdym şol bir dizayn şol bir görnuş bir atlary uytgeya diyp. Yöne şu gun ýurekden aýakýalaňaç ýoräp gitýän sayda duşdym. Işleýşi ýeňil mobil internetden gireňde-de amatly mb tygşytly. Içi sada diňe çat şahsy hat mumkinçiligi ba hemme taraplayyn gownume yarady talyplar.comyn agzalaryna hem myhmanlaryna garaşyan!!!
Göwnüňize ýarar diyp umyt edyan!
⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇
Http://wap.soyguli.ru/

Täzelikler, BeZZaT. tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir