DOSTLUK. Dostlugyň barlygy neneň oňat zat¸ Dostluk howa ýaly zerur dünýäme. Ýaşasyn dostlugmyz Zeminde abat Hem äleme şöhle saçsyn Gün ýaly. Bar ýerde biz bilen dostlugmyz biziň! Aýdymmyz¸baýdagmyz dostlukdyr¸biliň! Dostluk sözi mydam şertimiz bolsunـــــ Dosta dost diýmäge erkimiz bolsun!

Köneler, vepabet tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir