TURKMENISTANDA EKZAMEN türkmenistanda uniwersitetiñ geografiýa fakultetinde gutardyş ekzamenini tabşyrýan studentden Wetnamyñ paýtagtyny soraýarlar. Ol bilenok. Mugallym ozal eslije pul alansoñ, hem gahardan ýarylara gelip, hem studenti ugrukdyrjak bolup, barmagyny gözüne sokara getirýär-de, oña: “Şu soraga-da jogap berip bilmeseñ, gözüñi oýaryn” diýýär. Baý ogly muña dergazap bolup ýerinden galýar we mugallymyñ özündenem beter gygyrýar: “Hany oý!” Mugallym begenýär, “Häliden şeýt-de “Hanoý” diý-de aýdaý-da, bilýän ekeniñ-ä” diýýär. GUncha eshek shey diyyar bir toyda BIr ayal oglyny yanyna chagyryp ogul gitde oba aylanyp gel hemmesini toya chagyr,name mamash meni oyerjekmi,yok ogul 25 yyl yada dushmedik sunnet toyuny etjek ,yok how mamash zapadlo goryan,her kochede bir gezyanim barow ,nanesi ogluna shey diyyar,55 yashan kakan zapadlo gorenok ikinizinkini bile goshup etyanimizi. BAGYSLAN yurek bulanjydyr yone gulkunc SINEKLER bir sinek boka gonup otyr onun yanyna bashga bir sinek gelip shey diyyar ey dostjan yany shol yerde tazeje bok gordum ,ol sinek ay distjan naharyn bashynda bok agzamasana. uch sınek uch sinek boka gonup otyrlar olaryn ulusy shey diyyar hey etinden saylaman iysenızlan. modalasan gosgy Men seni soydum dawno,ynanmadyn serawno. senin chorny gozlerin, lyubow diyen sozlerin Pachemu hat yazanok, nawerno sen soyenok. soymesnde napishi, yurek bagryn potdushy, Yurek boldy bespakoy, hayysh edyan uspakoy, Sen bir owadan swetok, Men yolmaga hakm yok, Diymesende I love you, men welin tebya lyublyu. başgarak gosgy Po lyubil yürek seni Söyenokmy napişi Ty ne lyubiş taşlajak Na tebe za men tapjak Magtymguly sözle her ne bileniñ, Özüñe kemlik bil aýtman öleniñ, Taraşlap şaglatgyn köñle geleniñ, Senden soñkylara ýadygär galar. bu nama menzeday Okuwdakak inlisdili sapağında muğallım bir okuwçıdan 61 inlisçe naçe bolyar diyip sorayar. joğap: sixty odin!

Köneler, vepabet tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir