ay agzalar intek belli dal velin indiki hepde menem inetimi ocuraymeseler.... men icima gysar yyyyyyyyyyyyyy! neme men stajym gutarya ve inetimi ocuryaler shon ucin.... dileg edin intek ayyrmasynlar men intek avgustyn 15 ine cenli barde bolmala..... :-( dileg edinda............. ay eger ayyrsalar ashgabada irrak gidermikamdiyyan yyyyyyyyy.. islamokda........... ok mana dileg edin ok!

Köneler, cicek2 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir