salam gadyrly agzalar! men bu taze temamy achmak men pikirimche kop kishilerin garshy chykyp biler,yone shonda da achmaga karar berdim. shu saytda herkiminem oz ozelligi bolya,ve birisi bu temada pes bilya diyip ony masgaralajak bolmak men in yigrenyan zadym. adam bilenjesini eder.kim dile cheper bolar,kim bolsa sayisal tarapda,kim siyahat,kimsi dini temadan...... ay garaz herkimin oz basharjanlygy bolya.yone herkim oz ulanyanja yoly bolyar,ve shol yoluna yalnysh diymek oraaaaaaaaan yalnyshmyka diyyan.eger birinin zyyan chekmejegi bir hereket bolmasa hayysh hich kimin aydanlaryna yalnysh diyman! yada birisinin aydany 100% nadogry bolduguny bilmeseniz gayrat edip gurleman! bilyan sizin ichinizde uzmanlar bardyr,yone bu diymek sen hemme zady blyan diymek dal,yagny bashgalaryn aydannyn nadogrydygyny bilenoga,shonda da oz pikirinizi one surup,beylekin ki bolsa yalnysh diymeklik dineje,eger sen shuny 100% bilsen aytmalymyka diyyan. wiiiiiii birem her kimin oz ulanyan privichkasy bolyandyr,men olara sarpa goyyan(yone bashga birinin govnine degmejek sozler bolanda)ve olaryn ulanmasy dine olan oz islegine baglymyka diyyan. siz men aydanlam bilen razy bolsanyz oz pikirinizi shu sahypada yazsanyz begenerdim. ok! allah sizi oz penasyda aman saklasyn! ok! :P

Köneler, cicek2 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir