agalar ve jigiler ve joralar hemmanize salam ve hosh geldim mana!men tazerak agza diysegem boljak yone gaty taze dal. menem indi shu saytin agzasy.men mundan onem 3 sany tema acipdim,bashga temlarada jogap yazipdym belki godek bolan yerlerimem bardyr yone gaty gormesheksiz... indi name diyisheniz gelse gurleshiberin.barsi chyota chata menzap ugrady...erkin gurleshmek yone acip yazip iberyancan catdan kop vagtini alyar diyaymesen..

Köneler, cicek2 tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir