Yene Turkiýäniň iň köp okalyan,iň köp tirajly gazetlerinden Milliyet gazedinde hemmämizi gynandyrjak habar çykdy.antalya säherinde bir öýü basan kanun gorayjylar pul garşylygynda jynsal aragatnaşyga giren(jelepçilik) 10 türkmenistanly zenany ele geçirdi.öňem eşiderdik,okardyk welin ilkinji gezek 10 kişi hemmesi hem turkmenistanly.ynanyň gaty utandym we gynandym.haçan bu habarlar kesilerkä?

Köneler, gerkez tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir