..::..Lagerler..::..

Salam hormatly agzalar! Saglykmy? Yany tok gitdi welin meninem kalkulyatorymyn batereyi az bolanson tazeden tok gelyança yetişmedi.. Yaman awap dur.. Ay borla..Yany gowy yazypdym welin.. Gepin gysgasy... Yany gözledip gördüm welin, okuwçylyk döwrümizin belkem in hezil geçen wagtlary yagny lagerler hakynda hiç kim kelam agyz zat yazmandyr.. (mana ga...

Dowamy »

1757 30
Köneler, 11 years ago


) : . özüni öldürmek . : (

Giç yagşy hormatly agzalar! Türkmenlerde köp gabat gelyan hadysalarymyn biri de özüni yakyanlar ya da asyanlar bolup duryar... Obalarda hasam köp eşidilyar. Naçe yüregin jyzlasa da elinden gelyan zat yok.. Gullukda, yada birine aşyk bolup bir zatlar içyanlere dünya dar gelyan bolmagy mümkin.. Ya da adamsy azar berenligi üçin yekeje yoly ölmek diyip...

Dowamy »

1556 13
Köneler, 11 years ago


::..nirede name etmeli(diymeli,okamaly)..::

Salawmaleykim gadyrly agzalar! Onatçylykmy hemmeler? Köplenç özümizi onaysyz duyyan yagdaylarymyzyn asyl sebabi belki de edyan (eden, etjek) zadymyzyn şol yerdaki köpçülik ya da mareke tarapyndan gen görlüp görülmejegi bolup biler. Sebabi talyplaryn sünnet toya ya da birinin yedisine - kyrkyna (we ş.m.) gider yaly wagty bolmayar.. Ya da asyl gitmey...

Dowamy »

1040 1
Köneler, 11 years ago